/ข้อดี-ข้อเสียในการขอสินเชื่อ
ข้อดี-ข้อเสียในการขอสินเชื่อ

ข้อดี-ข้อเสียในการขอสินเชื่อ

ทุกวันนี้ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญกับลูกค้า และมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น  (Customer Centric) จึงได้มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลขึ้นมา แล้วตั้งชื่อเรียกกันหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบทุก Segment  เวลาเราเดินเข้าไปในธนาคารแล้วเห็นโบรชัวร์สินเชื่อส่วนบุคคลที่วางอยู่ในเคาน์เตอร์ธนาคารเต็มไปหมด แต่เราอาจจะไม่ทราบว่าข้อดีข้อเสียขอการขอกู้สินเชื่อเหล่านี้มีอะไรบ้าง ?

ข้อดีของการขอสินเชื่อ

ข้อดี

หากปัจจุบันคุณมีสินเชื่อส่วนบุคคลและชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อใหม่พิจารณาว่าเป็น “หนี้ที่ดี” การชำระตรงเวลาจะเพิ่มคะแนนเครดิตของคุณไม่ว่าคุณจะมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อใหม่เป็นการรวมหนี้บัตรเครดิตของคุณด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาวคุณอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาวจะช่วยลดภาระทางการเงินของคุณในขณะที่คุณต้องชำระคืนให้นานขึ้น

การชำระเงินรายเดือนอาจน้อยกว่าหากคุณเลือกระยะยาว เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นด้วย

ข้อเสียของการขอสินเชื่อ

ข้อเสีย

ตามเงื่อนไขการชำระคืนสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาวหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นเมื่อเทียบกับเงินกู้ส่วนบุคคลระยะสั้นที่ดอกเบี้ยจะน้อยกว่า

หากคุณต้องการปิดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาวก่อนกำหนดคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้คุณ ฉะนั้นสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาวหมายถึงคุณจำเป็นต้องรับภาระหนี้นานกว่าเงินกู้ระยะสั้น

LO PL Special Rate Banner Jul'19 1