/ถ้าไม่ชำระสินเชื่อส่วนบุคคล จะเกิดอะไรขึ้น!
ถ้าไม่ชำระสินเชื่อ

ถ้าไม่ชำระสินเชื่อส่วนบุคคล จะเกิดอะไรขึ้น!

ธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับผู้กู้จะรายงานการชำระหนี้ให้กับหน่วยงานที่รวบรวมเครดิตที่น่าเชื่อถือและในอนาคตถ้าผู้กู้ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน หรือธนาคารต่างๆ ก็จะทราบว่าเครดิตของผู้กู้เป็นอย่างไร จึงเป็นเหตุผลที่ผู้กู้ไม่สามารถผ่านการอนุมัติของธุรกรรมที่ต้องการได้ แต่เมื่อได้ไปแล้ว ส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ที่กู้มาได้ และหนี้ประเภทนี้ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนส่วนใหญ่มองว่าไม่ร้ายแรงถ้าหยุดชำระหนี้ที่กู้มาได้ แต่ก่อนที่ผู้กู้จะหยุดความรับผิดชอบดังกล่าวไปดูผลเสียของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง

เครดิตบูโร

  • โดนติดตามทวงหนี้ ธนาคารจะมีการโทรเตือนให้ผู้กู้ชำระหนี้ รวมถึงช่องทางในรูปแบบของอีเมล์หรือจดหมายทวงถามให้ชำระหนี้
  • ติดเครดิตบูโร แน่นอนข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเครดิตบูโร ซึ่งมีการบันทึกประวัติย้อนหลังไว้นานถึง 36 เดือน หรือ 3 ปี ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามีประวัติเครดิตที่ไม่ดี โอกาสที่ในอนาคตจะไปขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ คงไม่มีธนาคารไหนกล้าอนุมัติอีกแล้ว

การตัดสินของศาล

  • ถูกฟ้องดำเนินคดี ธนาคารจะดำเนินการทางกฎหมาย หากเรายังไม่ใช้หนี้คืนก็คือการฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
  • ขึ้นศาลต่อสู้คดี ถ้าเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ยังตกลงกันไม่ได้ ก็นั่งรอหมายศาลมาติดหน้าบ้านได้เลย แต่ถ้าเราปล่อยเฉยไม่เดินทางไปศาล จะถือว่าลูกหนี้ขาดนัด นั่นหมายความว่าศาลจะพิจารณาคดีด้วยการฟังความเจ้าหนี้เพียงฝ่ายเดียว

LO PL Special Rate Banner Jul'19 1