/แชร์เคล็ดลับสมัครบัตรเครดิตยังไงให้ผ่าน
แชร์เคล็ดลับ

แชร์เคล็ดลับสมัครบัตรเครดิตยังไงให้ผ่าน

หลายคนเกรงกลัวกับการมีบัตรเครดิต กลัวใจตัวเอง กลัวว่าจะก่อหนี้จนไม่สามารถชำระไหว แต่จริง ๆ แล้วปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องของวินัยทางการเงิน ไม่ใช่ข้อเสียของบัตรเครดิต และถ้าหากคุณต้องการที่จะสร้างประวัติทางการเงิน เพื่อนำร่องไปยังการกู้สินเชื่ออื่น ๆ เช่น การกู้สินเชื่อบ้านและคอนโด   จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บัตรเครดิตเป็นตัวนำล่องในการสร้างประวัติทางการเงินที่ดีให้กับคุณ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารพิจารณาการปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้น ในการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านและคอนโด หรือสินเชื่ออื่น ๆ ธนาคารจะพิจารณาจากประวัติทางการเงินของคุณประกอบหากคุณไม่เคยมีการกู้ยืมในระบบ อย่างเช่นการใช้จ่ายบัตรเครดิต ธนาคารจะไม่สามารถจัดลำดับความน่าเชื่อถือด้านการชำระหนี้ของคุณได้ ในบางธนาคารจะมองว่าเป็นความเสียงในการปล่อยกู้ และอาจจะปล่อยกู้สินเชื่อบ้านและคอนโดได้ยาก

check credit

เช็คความพร้อมก่อนสมัครบัตรเครดิตกันเลย
  1. ตรวจสอบสถานะของตัวเองก่อนสมัครบัตรเครดิต
  • มีฐานเงินเดือนเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ตามหลักความเป็นจริงแล้วรายได้ 15,000 นั้น ควรเป็นรายได้ที่ผ่านการหักค่าใช้จ่ายประจำเดือนอื่น ๆ แล้ว เช่น ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • บรรจุเป็นพนักงานประจำแล้วอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป เพราะเอกสารที่ประกอบการสมัครบัตรเครดิตนั้น คุณต้องยื่นสลิปเงินเดือน และ Statement ให้กับทางธนาคารที่คุณยื่นขอ
  • สถานที่ทำงานของคุณต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ เช่นจ่ายเงินเดือนเป็น Code เงินเดือน หรือที่เรียกว่าระบบ Payroll ที่ผูกบัญชีเงินเดือนกับ ธนาคารและจ่ายเงินเดือนตรงเวลาทุกเดือนไม่มีคลาดเคลื่อน
  • บริษัทที่คุณทำงานอยู่จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย พร้อมกับยื่นภาษีพนักงาน และจ่ายเบี้ยประกันสังคมพนักงาน
  1. พิจารณาเลือกบัตรเครดิตที่คุณต้องการ บัตรประเภทนี้จะไว้ใช้รูดซื้อสินค้า และใช้ในการผ่อนของได้ด้วย โดยปกติแล้วคนที่ต้องการบัตรใบแรกให้เลือกคุณสมบัติของบัตรตามฐานเงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย และแนะนำให้เลือกเป็นประเภทบัตร VISA ซึ่งจะค่อนข้างครอบคลุมร้านค้าที่รับบัตรมากกว่า รองมาก็จะเป็น MasterCard

เครดิตเสีย

  1. เช็คข้อมูลของคุณว่ามีชำระล่าช้า หรือเคยไปค้ำประกันใครแล้วทำให้ประวัติเสียไหม
  2. เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม ประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังถึงเดือนล่าสุด บางบริษัทออกเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยบริษัทพร้อมตราประทับบัญชีเงินเดือนกระจายยอดถึงเดือนล่าสุด หรือ (Statement)  6 เดือนเอกสารทั้งหมดต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. กรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนทุกช่องถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมาก และหลีกเลี่ยงการเขียนผิด กรณีเขียนผิดไม่ให้ลบใช้การขีดฆ่าพร้อมเซ็นชื่อกำกับจุดที่ผิดแทน
  1. สมัครบัตรเครดิตครั้งแรก ให้เลือกสมัครกับ 3 ธนาคาร พร้อมๆกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัคร เพราะถ้ายื่นเพียงธนาคารเดียว ถ้าไม่ผ่านต้องเสียเวลาเตรียมเอกสารใหม่ เริ่มนับเวลาใหม่ และธนาคารที่คุณสมัครใหม่ก็จะเห็นว่าคุณพึ่งสมัครบัตรเครดิตไป ก็มีโอกาสพิจารณาไม่อนุมัติของธนาคารที่คุณยื่นเข้ามาก็เป็นไปได้สูงมาก แต่อย่าลืมว่าบัตรเครดิตคือเงินกู้นั่นเอง ดังนั้นมันคือการดึงเงินในอนาคตมาใช้ ไม่ใช่เงินที่เขาให้คุณมาฟรี ๆ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจึงควรวางแผน และจัดการให้ดี เพราะอย่าลืมว่าวงเงินในบัตรที่ธนาคารอนุมัติให้คุณมักจะอยู่ที่ 2 – 4 เท่าของเงินเดือน จึงพึงระวังไม่ใช้เกินกว่าเงินที่คุณสามารถหาได้ในแต่ละเดือน ซึ่งอาจจะทำให้คุณหมุนเงินไม่ทัน และทำให้เกิดหนี้ได้

บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียม