/เทคนิคชำระหนี้ ให้ได้ผล
เทคนิคชำระหนี้ให้ได้ผล

เทคนิคชำระหนี้ ให้ได้ผล

เหตุผลในการเกิดหนี้นั้นมี ทั้งตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็แล้วแต่ เมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้ว คุณก็ต้องมีความรับผิดชอบในการชำระคืนให้กับเจ้าหนี้ มาดูกันว่าสิ่งที่ต้องนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในเบื้องต้นนั้นมีอะไรบ้าง

สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจ: หนี้มีผลกับการใช้ชีวิต ทั้งทางด้านอารมณ์ และร่างกาย โดยหลักสามารถแยกประเภทหนี้ได้ 2 ลักษณะ

  1. หนี้หมุนเวียนนั้นมาจากบัตรเครดิตที่คุณสามารถชำระขั้นต่ำจากยอดคงเหลือได้ทุกเดือน คุณสามารถยืมเงินได้มากเท่าที่คุณต้องการไม่เกินวงเงินเครดิตที่ธนาคารได้อนุมัติวงเงินให้กับคุณ เมื่อชำระคืนก็จะได้วงเงินหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่
  2. หนี้ผ่อนชำระมาจากสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคล ในกรณีส่วนใหญ่จำนวนเงินที่คุณได้วงเงินมานั้นอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิต และเมื่อคุณชำระเงินคืน จนถึงงวดสุดท้าย ก็เป็นอันปิดบัญชี

ไม่ว่าจะเป็นหนี้ประเภทไหนคุณก็ต้องชำระเงินให้ตรงเวลา เมื่อคุณพลาดการชำระเงิน ก็จะเข้าสู่กระบวนการ ชำระล่าช้า มาเป็นโดนทวงถาม และขึ้นประวัติเสีย จะทำให้ในอนาคตคุณก็จะไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินด้วยเครดิตของตัวคุณไม่ได้อีกต่อไป เครดิตของคุณจะได้รับผลกระทบในเชิงลบเนื่องจากจำนวนเครดิตที่คุณใช้อยู่หรือ  เพื่อรักษาเครดิตที่ดีให้รักษายอดคงเหลือของคุณให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ และควรชำระยอดคงเหลือในใบแจ้งยอดเต็มจำนวนในแต่ละเดือน

กลยุทธการชำระหนี้

 

วิธีการชำระหนี้: 6 กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผล

ขั้นตอนที่ 1.  สร้างแผนชำระหนี้ เลือกบัตรเครดิตก่อน เพราะอัตราดอกเบี้ยจะสูง และพยายามบริหาร ชำระเงินก้อนใหญ่ เพื่อให้หนี้คงค้างหมดไป เป็นการหยุดดอกเบี้ย และถ้าต้องใช้อีกต้องมั่นใจว่าสามารถชำระเต็มวงเงินได้เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2. ถ้าคุณมีหนี้หลายใบ ให้ทำการขอสินเชื่อบุคคล เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า บวกกับระยะเวลาการผ่อนที่ยาว ทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อย เมื่อคุณได้วงเงินมาแล้ว ก็ให้นำวงเงินที่ได้รับไปปิดบัตรเครดิต เลือกปิดบัตรที่มีหนี้เยอะที่สุดเป็นรับดับ ผลที่ได้ก็คือการลดจำนวนดอกเบี้ยที่คุณจ่าย

ขั้นตอนที่ 3. ปิดบัตรเครดิตใบที่มีค่าธรรมเนียมรายปี เหลือเฉพาะใบที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี และเป็นใบที่มีโปรโมชั่นของบัตรมากที่สุด เช่นมีเงินคืน สะสมแต้มแลกซื้อ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4. สร้างแหล่งที่มาของรายได้เพิ่ม เลือกที่ไม่มีค่าแรกเข้า หรือค่าสมัคร และสามารถทำงานผ่านออนไลน์ เพื่อประหยัดเวลา เงินค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 5. วางแผนในการใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก วิธีที่ทำให้เรามีเงินเพิ่มเร็วที่สุดและทำได้ทันที โดยการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างละเอียด ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนั้นมีรายการไหนที่ไม่มีความจำเป็นหรือเรียกง่ายๆ ก็คือเกินความจำเป็น ออกไปซะ เพื่อให้เหลือเฉพาะรายจ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 6. ออมเงินบางส่วน โดยการปรับพฤติกรรมง่ายๆ พกเงินให้น้อยลง งดใช้บัตรเครดิต กำหนดขั้นต่ำในการเก็บเงินต่อวันเช่นวันละ 100 บาท และต้องทำให้ได้ เลิกใช้ของแบรนแนม หัดปฏิเสธ เปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เมื่อทำได้ให้ขยับเป็น 3 ปี เป็นต้น

ถึงแม้จะมีวิธีการในการจัดการหนี้ให้หมดไป หรือเหลือให้น้อยที่สุด แล้วก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคงหนี้ไม่ผล การไม่ก่อหนี้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องมีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการจัดการหนี้ต่างๆ ให้หมดไปให้เร็วที่สุด เพราะเชื่อว่าใครๆ ก็ไม่อยากมีหนี้ เพราะนั้นคือความทุกข์ทำให้ขาดความสุขในการใช้ชีวิตที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต หวังว่าเทคนิคต่างๆ คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ในการสร้างสุขให้กับชีวิตต่อไปค่ะ

 

บัตรเครดิตซิตี้สะสมแต้ม