/ผิดนัดชำระหนี้มีผลเสียอย่างไร
debt

ผิดนัดชำระหนี้มีผลเสียอย่างไร

สิ่งที่ควรรู้ในการกู้ยืมสินเชื่อของสถาบันการเงิน หรือธนาคารสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้กู้ต้องตระหนัก และพึงระวังให้มากที่สุดคือต้องมีวินัยในการชำระคืนให้ตรงเวลา และจะต้องตรวจสอบให้ครบด้วยว่าในแต่ละรอบการเรียกเก็บผู้กู้นั้นได้มีการผ่อนชำระครบสถาบันการเงินแล้วหรือยัง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลียงผลกระทบจากการชำระหนี้สินเชื่อล่าช้า หรือการไม่ชำระหนี้เลย ซึ่งจะมีผลต่อประวัติทางการเงินของผู้กู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบล้วนๆ มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

ระยะเวลาชำระหนี้

  1. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ หรือหากผิดนัดชำระเกินระยะเวลาที่กำหนด อาจจะมีค่าปรับเพิ่มในการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งอาจจะสูงได้ถึง 28% สำหรับสินเชื่อบุคคล และ 18% สำหรับบัตรเครดิต ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการผิดนัดชำระดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จะถูกเรียกเก็บในเดือนถัดไป ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้สามารถควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นได้ เพียงแค่มีวินัยในการชำระคืน
  1. ข้อมูลในประวัติเครดิตบูโรเสีย การเสียประวัติจากการชำระล่าช้า หรือไม่ชำระหนี้ จะส่งผลเสียคือทำให้เราไม่สามารถขอสินเชื่อได้อีกในอนาคต เนื่องจากสถาบันการเงินจะเข้าไปดูประวัติการชำระหนี้จากข้อมูลเครดิตบูโร ซึ่งเป็นการบันทึกประวัติการชำระเงินรายเดือน และจะคงค้างอยู่ในฐานข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 ปี
  1. ถูกฟ้องร้อง หากมีการค้างชำระหนี้ในระยะเวลาที่ยาวนาน สถาบันทางการเงินจะทำการฟ้องร้องคดีแพ่งต่อลูกหนี้ เพื่อให้ชำระหนี้คืน โดยผลกระทบหนักที่สุดคืออาจจะถูกตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย

การมีวินัยในการชำระหนี้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเป็นลูกหนี้ที่ดี และจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาได้

 

บัตรเครดิตเงินคืน