/ข้อดีและข้อเสียการปรับโครงสร้างหนี้
ปรับโครงสร้างหนี้

ข้อดีและข้อเสียการปรับโครงสร้างหนี้

 

การปรับโครงสร้างหนี้มาดูกันว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างมาเล่าสู่กันฟังค่ะ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการ ถ้าอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว จะได้ช่วยในการตัดสินใจ มีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะ

ข้อดีก็คือ

ขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ธนาคารออกไป ในกรณีที่ไม่สามารถชำระคืนได้ทันตามรอบสัญญาเรียกเก็บ และมีการตกลงกับสถาบันการเงินเอาไว้ เช่น จะยืดระยะเวลาในการชำระคืนเป็นทั้งหมดกี่งวด แต่ระงวดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ทั้งนี้ธนาคารจะรวมยอดค้างชำระทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และสินเชื่ออื่นๆ มาเป็นยอดหนี้เดียวกันเพื่อง่ายในการออกเอกสาร และคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าเดิมเช่น อาจจะ 10% ต่อปี เป็นต้น

การปรับโครงสร้างหนี้

ข้อเสียก็คือ

1.ยอดนี้ที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ จะรวมยอดหนี้มาเป็นยอดเดียวกัน นั้นได้มีการรวมดอกเบี้ย ค่าทวงถาม ค่าปรับเอาไว้แล้วเรียบร้อย ทำให้ภาระในการชำระคืนมียอดหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น นั้นเอง

2.สัญญาที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นสัญญาฉบับใหม่ที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินรวมมาเป็นยอดหนี้เดียวกัน กรณีลูกหนี้จ่ายหนี้ตามสัญญาใหม่ไม่ไหวในอนาคต เจ้าหนี้ก็จะใช้สัญญาฉบับใหม่นี้ในการส่งฟ้อง

ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว นั้นพึงระวังให้มากที่สุดคือต้องมีวินัยในการชำระหนี้คืนให้ตรงเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาในอนาคตด้วยตัวคุณเอง

 

สินเชื่อบุคคล