/Credit Card VS Cash Card
Credit Card VS Cash Card

Credit Card VS Cash Card

บัตรเครดิต จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้บัตรรูด “เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ แทนเงินสด” ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้จ่าย ไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยากบัตรกดเงินสด เป็นเหมือนวงเงินสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสามารถกดเบิกถอนได้ทันทีจากตู้ ATM เปรียบเสมือน “การกู้เงินจากธนาคารโดยกดผ่านบัตร”  ไม่สามารถใช้รูดชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้

Credit Card VS Cash Card

credit-card-vs-cash-card-02

  • คุณสมบัติผู้สมัครบัตร : คล้ายกัน

ธนาคารกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดไว้คล้ายกัน เช่น ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้แน่นอน มีที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ผู้ถือบัตรเครดิตต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

ส่วนบัตรกดเงินสดนั้นไม่ได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำไว้ชัดเจน แต่ส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้สมัครบัตรต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อเดือน

credit-card-vs-cash-card-03

  • วงเงินอนุมัติ : คล้ายกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถาบันการเงินสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้เป็นรายบุคคล

credit-card-vs-cash-card-04

  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้บัตร : ต่างกัน

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแพงกว่าการกดจากบัตรกดเงินสดธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตได้ไม่เกิน 20% ต่อปี แต่หากใช้บัตรเครดิตเบิกถอนเงินสดจะต้องเสียดอกเบี้ย แล้วยังต้องเสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของยอดเงินที่กด +ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%  แต่บัตรกดเงินสดนั้นอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมไม่เกิน 28% ต่อปี (ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด)

credit-card-vs-cash-card-05

  • ความเป็นหนี้และการคำนวณดอกเบี้ย : ต่างกัน

กรณีใช้บัตรเครดิตรูดชำระค่าสินค้าและบริการ : ธนาคารหรือสถาบันจะกำหนดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย (Grace Period) ไว้ ซึ่งหากชำระภายในวันที่กำหนดก็จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสักบาท และไม่ได้เป็นหนี้บัตรเครดิต แต่ชำระเงินล่าช้าหรือชำระไม่เต็มจำนวน ก็จะถูกคิดดอกเบี้ยตามการใช้จ่าย

กรณีใช้บัตรเครดิตเบิกถอนเงินสด : ดอกเบี้ยในส่วนนี้จะถูกคิดตั้งแต่วันที่กดเบิกถอน

สำหรับการกดเงินจากบัตรกดเงินสดจะถูกคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่กดเบิกถอน

credit-card-vs-cash-card-06

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี : ต่างกัน

แต่ละธนาคารมักมีข้อกำหนดต่างกัน ไม่ตายตัวแต่ส่วนใหญ่บัตรเครดิตนั้นจะฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีอาจต้องชำระหรือมีเงื่อนไขการยกเว้น เช่น ต้องใช้จ่ายครบยอดเงินที่กำหนดจึงจะได้รับการยกเว้น

บัตรกดเงินสดส่วนใหญ่จะฟรีทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี

 credit-card-vs-cash-card-07

  • การชำระคืน : ต่างกัน

การชำระคืนที่ดีที่สุดสำหรับบัตรเครดิต คือ การจ่ายเต็มจำนวนภายในวันที่กำหนด เพราะจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจากการใช้บัตรรูดซื้อของ   แต่หากใช้บัตรกดเงินสดให้รีบจ่ายคืนแบบเต็มจำนวนให้เร็วที่สุด เพราะดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดนั้นคิดตั้งแต่วันที่เรากดใช้ หากชำระคืนเร็วจะทำให้เราเสียดอกเบี้ยน้อยลงการเลือกชำระแบบจ่ายขั้นต่ำ ซึ่งบัตรเครดิตจะกำหนดให้ต้องชำระคืนขั้นต่ำ 10% ของยอดคงค้าง ส่วนบัตรกดเงินสดจะกำหนดให้ต้องชำระคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้าง

 

สนใจสมัคร
สนใจสมัคร

 

สนใจสมัครเป็น Publisher กับทาง Amot คลิกที่นี่! เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการทำการตลาดออนไลน์ หากใครที่มีข้อมูลสงสัย หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแอด LINE@ : amazingamot ของเราเข้ามาได้เลย